I’m updating my site!

It will be ready soon!

You can see the the full site: See & Sign

Assessing emerging technology and capabilities for the Digital ID

Dijital Kimlik için gelişen teknoloji ve yeteneklerin değerlendirilmesi

Analyzing and supporting the process of defining architecture baselines

Mimari temel çizgileri tanımlama sürecini analiz etmek ve desteklemek

Capturing and collating the existing Digital ID platforms and apps

Mevcut Dijital Kimlik platformları ve uygulamalarını yakalama ve harmanlama

Conducting system assessments and analyses

Sistem değerlendirmeleri ve analizleri yapmak

Generating mock up content for App and platform UI

Uygulama ve platform kullanıcı arayüzü için sahte içerik oluşturma

Planing and tracking the collection of visuals

Görsel koleksiyonunun planlanması ve takibi

Preparing and providing mockups internally

Dahili olarak maketlerin hazırlanması ve sunulması

Reviewing design options, and updating with new versions

Tasarım seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve yeni sürümlerle güncellenmesi

Preparation of brand identity and promotional materials. Logo, flyer and social media posts ect.

Marka kimliğinin ve promosyon malzemelerinin hazırlanması

Making announcements on social media and on the parent company site

Sosyal medya ve ana şirket hesabında duyuruların yapılması

Papilon Products